Geotermniai gręžiniai

Geoterminiai gręžiniai įrengiami įvairaus dydžio sklypuose, kai norima naudoti pastatuose geoterminį šildymą. Geoterminis šildymas – ekologiškas, ekonomiškas ir šiuolaikiškas šildymo būdas. Tai mūsų ateitis. Pirminė energija imama iš grunto, gruntinio vandens ar oro ir naudojama vandeniui šildyti bei paverčiama šiluma, naudojama pastatui šildyti. Geoterminių gręžinių parametrus ir kiekį rekomenduos mūsų specialistai, išnagrinėję Jūsų statinio projektą, geologinės ir hidrogeologines sąlygas.

Vertikalaus kolektoriaus privalūmai
Nemažai žmonių, neturėdami reikiamos informacijos apie geoterminį šildymą, įrengia horizontalius kolektorius, manydami, kad tai bus pigiau ir efektas bus toks pat, kaip ir įrengus vertikalų kolektorių. Tai ir yra didžiausia klaida, padaroma renkantis šilumos šaltinį.
Horizontaliam kolektoriui įrengti reikia didelės žemės darbų apimties ir sklypo ploto. Išgaunama šiluma yra daug mažesnė – 20–25 W/m.
Mūsų įmonės specialistai rekomenduoja rinktis vertikalų kolektorių. Jam nereikia didelio sklypo ploto ir žemės darbų apimties, be to, gaunama dvigubai daugiau šilumos – 50–70 W/m.


Geoterminių zondų gręžimas
Didelę reikšmę geoterminio šildymo efektyvumui turi gręžinių išdėstymas ir jų gylis. Zondų gręžimą turi atlikti specializuotos įmonės, turinčios kompetentingų specialistų. Prieš pradedant gręžimo darbus, reikia turėti suderintą projektą ir gauti leidimą vykdyti gręžimo darbus.

Zondų gręžimas yra labai atsakingas darbas, nes nuo žemės kontūro kokybės priklauso, kiek šilumos bus gaunama iš žemės gelmių – 20, 30, 40 ar 50 W/m. Nekokybiškai įrengtas zondas duos 25–35 W/m šilumos, o zondas, įrengtas pagal technologiją, – 50–70 W/m.

Geoterminiai gręžiniai gręžiami priklausomai nuo gylio ir geologinio pjūvio 130-190mm diametro skersmens. Gręžėjai, turintys didelę darbo patirtį, jau žino preliminarų geologinį pjūvį tam tikroje vietoje. Atlikdami gręžimo darbus, jie analizuoja uolienų sudėtį per visą gręžinio gylį, kad gautų kuo tikslesnius rezultatus. Jeigu to neužtenka yra daromi geofiziniai tyrimai,kad nustatyti geologini pjūvi,kd apskaičiuoti gręžinio gyli ir kieki

Išgręžę gręžinį, atliekame svarbius baigiamuosius darbus. Į gręžinį nuleidžiame U formos PE zondas, kuriuo cirkuliuos neužšąlantis skystis (propilengliukolis) arba (etilengliukolis). Gręžinyje tamponuojame tarpvamzdinę erdvę, kad išgautume aukštą šilumos koeficientą. Po gręžimo ir tamponavimo darbų atliekame hidraulinį bandymą, kurio tikslas – patikrinti gręžinio kokybę.

Gruntinių zondų produktyvumas

Tipas

Šilumos atidavimas

Pagrindinės reikšmės

Blogas gruntas (priesmėlio mišiniai)

20 W/m

Normalus gruntas (prisotintas gruntiniais vandenimis; uolienos)

50 W/m

Tankios uolienos su aukštu šilumos atidavimu

70 W/m

Atskiri uolienų tipai

Žvyras, smėlis, sausas

< 20 W/m

Žvyras, smėlis, drėgnas

55 - 65 W/m

Priemolis, molis, drėgni

30 - 40 W/m

Klintis

45 - 60 W/m

Smiltainis

55 - 65 W/m

Rūgštiniai migmatitai (pavyzdžiui, granitas)

55 - 70 W/m

Pagrindiniai migmatitai (pavyzdžiui, bazaltas)

35 - 55 W/m

Garantinis talonas ir gręžinių išdėstymo planas

Baigę visus darbus ir įsitikinę jų kokybe, klientui išduodame garantinį taloną ir gręžinių išdėstymo planą.

Žiūrėti daugiau nuotraukų: ,,Geoterminiai gręžiniai''


Užduoti klausimą