Projektavimas

Projektavimas

Projektai būtini visiems vandens gręžiniams ir geoterminio šildymo gręžiniams, nesvarbu, koks gręžinio gylis, debitas, vartotojų skaičius. Mes galime parengti projektą pagal visus nustatytus reikalavimus ir jį suderinti. Suderinti gręžinių projektai – tai ir yra leidimas jiems įsirengti.Mūsų įmonės specialistai turi patirties projektuoti kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, saugomose (rezervatai, draustiniai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, „Natura 2000“ ir kt.) teritorijose ir prie jų.

Mūsų įmonė rengia šių objektų projektus:

 • gręžiniai geriamajam vandeniui (gyventojams ir įmonėms: atskiruose sklypuose, kvartaluose, gyvenvietėse);
 • geoterminio šildymo ir šildymo vandeniu gręžiniai;
 • vandens kokybės gerinimo įrenginiai;
 • buitinių nuotekų valymo įrenginiai, naftos gaudyklės, smėliagaudės;
 • paviršinių nuotekų tvarkymas;
 • priešgaisriniai rezervuarai;
 • lauko vandentiekio tinklai (vietiniai, susiejantys projektuojamą ar esamą gręžinį, taip pat prisijungimo prie centralizuotų viešojo vandentiekio tinklų);
 • geoterminio šildymo tinklai, šildymo vandeniu tinklai;
 • nuotekų tinklai (vietiniai, kai projektuojami nuotekų valymo įrenginiai, prisijungimas prie centralizuotų nuotekynės tinklų);
 • paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymas.

Taip pat galime pasiūlyti klientams šias svarbias paslaugas

 • požeminio vandens išteklių aprobavimas, vandenvietės sanitarinės apsaugos zonos nustatymas, griežto režimo ir apribojimų juostų nustatymas;
 • gręžinių pasų parengimas ir gręžinių įregistravimas Žemės gelmių registre;
 • konsultacijos dėl nuotekų tvarkymo būdo, nuotekų valymo įrenginių pasirinkimo.

Pateiktini dokumentai

Projektuotojui klientas pateikia šiuos dokumentus:

 • prisijungimo sąlygas arba savivaldybės institucijos išduotą raštą;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinančius dokumentus (žemės sklypo planą, žemės sklypo ir statinių nekilnojamojo turto registro išrašą).

Klientui pageidaujant, prisijungimo sąlygas arba savivaldybės raštą gauname mes.


Užduoti klausimą